INDICATORS ON اسپلایس YOU SHOULD KNOW

Indicators on اسپلایس You Should Know

از این رو می توان سمت اتصال دهنده را به تجهیزات فیبر نوری دیگر متصل نمود و طرف دیگر را به کابل فیبر نوری به روش فیوژن یا اتصال مکانیکی متصل نمود.سمت بالایی تسمه نقاله را روی سمت زیرین قرار داده و

read more